Code:17181 Link menu:Подволь/ зоорийн давхар
Internet
Cable
United fence
Furniture
Deck
Playground
Garage
Intercom
Green garden
Security
District:Баянгол дүүрэг/ Bayangol district
Address:БГД, 2-р хороо, Төмөр замын дээд сургуулийн зүүн хойно