Code:16072 Link menu:Орон сууц
Internet
Cable
United fence
Furniture
Deck
Playground
Garage
Intercom
Green garden
Security
District:Дархан хот
Address:Шинэ Дархан Олон Улс Худалдааны төвийн хажууд А зэрэглэлийн төв зам дагуу