Code:16049 Link menu:Үйлдвэрлэл, Үйлчилгээ
Internet
Cable
United fence
Furniture
Deck
Playground
Garage
Intercom
Green garden
Security
District:Дархан хот
Address:Хуучин Дарханд төв зам дагуу Модерн намадс рестараны хажуу талд байрлалтай.