Code:16046 Link menu:Үйлдвэрлэл, Үйлчилгээ
Internet
Cable
United fence
Furniture
Deck
Playground
Garage
Intercom
Green garden
Security
District:Дархан хот
Address:Дархан сум 9-р баг хуучнаар 17-р сургуулийн хажууд