Үзсэн тоо: 6639

   

Байрны үнэ нэмэгдэж, байр авах бололцоо багасаж буй өнөө үед жижиг хэмжээтэй орон сууц дэлгэрч байгаа билээ. Бага оврын байшинд мөн овор багатай шийдэл хэрэгтэй. Зарим нууц, хэрэглэгддэггүй хэсгүүдийг ашигтайгаар хэрэглэж болно. Жишээлбэл шатыг шургуулга болгох, шатны доод талын хэсгийг ямар нэгэн зорилгоор ашиглах зэрэг. Иймэрхүү шинэлэг, бүтээлч санаанууд өдрөөс өдөрт дэлгэрч байна.